LJN: AS3220, Raad van State, zaaknummer 200403703/1,

uitspraak: 19-01-2005

Loppersum

 

Samenvatting  

B&W van de gemeente Loppersum hebben geweigerd een bouwvergunning te verlenen voor de bouw van een windturbine. Via de voorzieningenrechter komt de zaak tenslotte in hoger beroep bij de RvS.

 

[Appellant , indiener van het verzoek om bouwvergunning], betoogt dat B&W ten onrechte de gevraagde bouwvergunning hebben geweigerd vanwege strijd met het bestemmingsplan ‘Herziening bestemmingsplan Buitengebied’. Hij voert daartoe aan dat de vrijstelling uit dat plan ten behoeve van het bouwen van een windturbine had moeten worden verleend, ook al hebben GS van Groningen aan dit onderdeel van het plan goedkeuring onthouden.

Dit betoog faalt volgens de RvS.

Onthouding van goedkeuring aan een onderdeel van een bestemmingsplan brengt mee dat GS opnieuw omtrent de goedkeuring dienen te beslissen, voorzover het besluit omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan is vernietigd. 

Het hoger beroep is ongegrond. 

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/zoeken.asp

 Type dan bij het vakje LJN in: AS3220

 

Roeland van Rooij, d.d. 06-08-2005