LJN: AR7085, Raad van State, zaaknummer 200403244/1, uitspraak: 08-12-2004

Loppersum

 

Samenvatting

 

In de gemeente Loppersum zijn de voorschriften van een bestemmingsplan aangepast t.b.v. het plaatsen van twee solitaire windturbines. Deze aanpassing is goedgekeurd door GS van de provincie Groningen.

 

‘Stichting Milieufederatie Groningen’ e.a. zijn in beroep gegaan bij de RvS tegen dit plan om de voorschriften aan te passen. In de eerste plaats stelt de Milieufederatie dat het plan voor de solitaire windturbines in strijd is met het ‘Provinciaal Omgevingsplan Groningen (POP), dat het plaatsen van solitaire windmolens op de betrokken plaats uitsluit.

De RvS gaat mee met het argument van GS dat er bijzondere omstandigheden aanwezig zijn om van POP af te wijken in dit geval. Maar GS hebben er geen blijk van gegeven de belangen ‘overlast en aantasting van het open landschap’ door de windturbines te hebben meegewogen, hoewel deze belangen door de milieufederatie naar voren zijn gebracht.

De RvS oordeelt dat de zorgvuldigheid en motiveringsplicht niet zijn betracht door GS.

Het beroep door de Milieufederatie e.a. wordt gegrond verklaard.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AR7085 

 

Roeland van Rooij, d.d. 25-07-2005