LJN: AA3600, Raad van State, zaaknummer H01.98.0304, uitspraak: 08-06-1999

Nijkerkerpolder 

 

Samenvatting

B&W van de gemeente Ferwerderadeel hebben in 1996 vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van 9 windturbines in de Nijkerkerpolder bij Marrum.

Vervolgens is de zaak, na bezwaar, voor de President van de rechtbank te Leeuwarden gekomen, daarna voor de RvS. Vervolgens hebben B&W het bezwaar opnieuw ongegrond verklaard. Wederom is de zaak voor de President van de rechtbank gekomen en thans weer bij de RvS bij beroep van de gegadigde voor het oprichten van de windturbines.

 

Voor de gevolgde procedure en de beoordeling door de RvS wordt verwezen naar de uitspraak zelve.

De RvS bevestigt de aangevallen uitspraak van de President van de rechtbank.

B&W dienen een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak, http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij LJN in: AA3600

 

Noot: Windmolens in de Nijkerkerpolder zijn opnieuw aan de orde gekomen in de volgende uitspraak:

LJN: AU8741, Raad van State, zaaknummer: 200506691/1, uitspraak 28-12-2005.

Zie aldaar

 

Roeland van Rooij, d.d. 05-08-2005