Verlaging WOZ-waarde woning Boazum (Littenseradiel) 

Gerechtshof Leeuwarden, zaaknummer BK 1093/01, uitspraak 06-09-2002

 

Samenvatting 

De heffingsambtenaar van de gemeente Littenseradiel heeft de WOZ-waarde van een woning te Boazum vastgesteld op f 669.000. De bewoner maakt bezwaar en gaat vervolgens in beroep bij het gerechtshof.

De woning is gelegen op 265 meter van een windturbine. Zijn klachten betreffen geluidhinder en hinder van slagschaduw.

Het gerechtshof is van oordeel dat de aanwezigheid van de windturbine leidt tot waardevermindering en stelt de waardevermindering vast op f 150.000 

 

Noot: Dit is de eerste uitspraak, waarbij de WOZ-waarde is verlaagd op grond van een nabij gelegen windmolen.

 

Roeland van Rooij, 27-07-2005