WOZ-waarde woning Wunseradiel

 

LJN: AV0076, Rechtbank Leeuwarden, zaaknummer 05/00899, uitspraak 18-01-2006

 

Samenvatting

De gemeente Wunseradiel heeft aan bewoner X aanslagen OZB voor 2004 opgelegd ten bedrage van 236.419 EUR. X maakt bezwaar tegen de aanslagen en stelt dat de waarde van zijn woning is gedaald nadat in december 2003 op korte afstand van zijn woning een windmolen is geplaatst. X stelt dat de windmolen geluidshinder veroorzaakt, mede omdat de molen niet is uitgerust met een stilstandschakelaar.Ook heeft X bomen geplant ter beperking van de overlast door slagschaduw. Het bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard.

 

Maar de gemeente laat de woning alsnog taxeren. De taxateur komt, met verwijzing naar jurisprudentie van het gerechtshof Leeuwarden (nr. 495/02, uitspraak 07-05-2003) tot de conclusie dat de waarde van de woning moet worden verlaagd met een bedrag van 34.714 EUR. Daarbij is de taxateur uitgegaan van een afstand van 260 meter tussen de woning en de windmolen.De gemeente deelt dit door middel van een ‘Mutatiebeschikking’ mee aan X.

 

X vindt de waardevermindering te gering en gaat in beroep bij de rechtbank.

Zijn standpunt is dat de waarde van de woning, ook na de verlaging door de gemeente, te hoog is vastgesteld, omdat de waardedruk door geluidshinder en vanwege verminderd uitzicht groter is dan door de gemeente getaxeerd.

De rechtbank is van oordeel dat de gemeente, gelet op de genoemde hofuitspraak, de waarde van de woning lager had moeten vaststellen, nu de woning op circa 260 meter afstand van de windmolen is gelegen. In goede justitie stelt de rechtbank de waarde van de woning vast op 165.000 EUR. (dus 30% lager dan de aanslag)

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: http://zoeken.rechtspraak.nl 

Type dan bij vakje LJN in: AV0076

 

Roeland van Rooij, d.d. 08-02-2006