WOZ-waarde woning Wunseradiel

 

LJN: AV0072, Rechtbank Leeuwarden, zaaknummer 05/00898, uitspraak 18-01-2006

 

Samenvatting

De gemeente Wunseradiel heeft aan bewoonster Y aanslagen OZB voor 2004 opgelegd op basis van een WOZ-waarde van 147.024 EUR. Y maakt bezwaar tegen de aanslagen en stelt dat de waarde van haar woning is gedaald, nadat in december 2003 op korte afstand van zijn woning een windmolen is geplaatst. Y stelt dat de windmolen geluidshinder veroorzaakt, mede omdat de molen niet is uitgerust met een stilstandschakelaar.Ook domineert de windmolen het uitzicht vanuit de huiskamer. Het bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard.

 

Maar de gemeente laat de woning alsnog taxeren. De taxateur komt, met verwijzing naar jurisprudentie van het gerechtshof Leeuwarden (nr. 495/02, uitspraak 07-05-2003) tot een vermindering van de WOZ-waarde met een bedrag van 25.000 EUR. Daarbij is de taxateur uitgegaan van een afstand van 160 meter tussen de woning en de windmolen.De gemeente deelt dit door middel van een ‘Mutatiebeschikking’ mee aan Y.

 

Y vindt de waardevermindering te gering en gaat in beroep bij de rechtbank.

De rechtbank is van oordeel dat de gemeente, gelet op de genoemde hofuitspraak, de waarde van de woning lager had moeten vaststellen, nu de woning op circa 160 meter afstand van de windmolen is gelegen. In goede justitie stelt de rechtbank de waarde van de woning vast op 75.000 EUR. (dus 49 % lager dan de aanslag)

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: http://zoeken.rechtspraak.nl 

Type dan bij het vakje LJN in: AV0072

 

Roeland van Rooij, d.d. 08-02-2006