Zaterdag 4 februari 2006 – Uden/Veghel – 

Defensie staat de komst van windmolens in een straal van bijna dertig kilometer rond de vliegbasis Volkel en Eindhoven Airport niet toe. Ze zouden de radar-controle drastisch verstoren. Vanwege de veiligheid voor het vliegverkeer liggen initiatieven in Veghel en Schijndel in ieder geval stil.

 

De ontwikkeling van windmolenparkjes in een groot deel van Brabant ligt op zijn gat. Alhoewel de milieu-afdeling van de provincie met een uitgevoerde ’quick-scan’ talloze mogelijkheden zag, blijkt nu dat Defensie er een stokje voor steekt. Een windmolen is gemiddeld een meter of honderd groot. Daar komen dan nog eens de wieken bij met 45 meter. Majoor G. van der Hoeven, stafvoorlichter van de vliegbasis Volkel legt uit: „Zowel Eindhoven als Volkel heeft een radar-controlezone. Die overlappen elkaar zelfs in de omgeving van de Zuid-Willemsvaart. Wat blijkt nu bij windmolens, ze veroorzaken ’zwarte gaten’ in de radar. Achter een molen ziet de radar niets. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk voor al het vliegverkeer in de regio. Wij willen daarom geen risico’s lopen. Defensie wijst dus windmolens af, vanwege de veiligheid.  

 

De wethouders C. van Bree van Veghel en G. Wouters van Schijndel beamen dat Defensie problemen maakt. „Dat is de reden dat wij onze plannen voor een parkje van vier of vijf windmolens bij de Hazelberg op een laag pitje hebben gezet“, aldus Van Bree.

 

Wouters vindt het op zich sneu voor een paar agrariërs in de omgeving van de Koeveringsedijk bij de Vlagheide in Schijndel. Hun plan voor vier molens kan niet uitgevoerd worden. „Ze zijn door de provincie op het verkeerde been gezet. Maar ik vind het om andere motieven weer goed dat dit plan niet door gaat. De Koeveringsedijk heeft een hoge cultuurhistorische waarde. Ook landschappelijk is het daar een waardevol gebied. Dan is een windmolenpark toch een behoorlijke ingreep in het landschap. 

Veghel zet haar energie nu liever in op andere milieu-aspecten: „In nieuwbouwwijk ’t Ven doen we nu veel met andere duurzame energiebronnen. Ook de nieuwe gemeentewerf draait straks op aardwarmte. We laten windenergie even voor wat het is“, aldus Van Bree.

 

Uden en andere plekken in de omgeving van vliegbasis Volkel, zoals Landhorst, waren al langer in mineurstemming over windenergie. Beide gebieden liggen dichter bij de vliegbasis en kunnen sowieso al windmolenparken afschrijven vanwege de ligging in de obstakelvrije zone. Binnen een zone van zes kilometer van de startbaan van Volkel mogen er al geen windmolens komen. Schijndel wil nu met de boeren van de Koeveringsedijk gaan praten over mogelijke alternatieven. Wethouder G. Wouters ziet wel wat in de ontwikkeling van een bio-centrale, gestookt op hout. 

 

Feiten: De mast van een windmolen is ongeveer honderd meter hoog. De wieken nog eens 45 meter.Binnen een straal van zes kilometer van de vliegbasis mogen de molens sowieso niet gebouwd worden. Ze vallen binnen de obstakelvrije zone. Daarbuiten vindt Defensie de bouw van molens al evenzeer gevaarlijk. Ze veroorzaken ’zwarte gaten’ op de radars die in de verkeerstorens worden gebruikt om het vliegverkeer te regelen. Vier agrariërs in Schijndel wilden aan de Koeveringsedijk een parkje bouwen. In Veghel ging het om de stek Hazelberg. Vliegbasis funest voor windmolen Domien van der Meijden