Het elektriciteitsnetwerk van Groot-Brittannië kan de in de toekomst geplande extra windturbineparken niet aan. Dat hebben fabrikanten van windturbines van de Britse overheid te horen gekregen. Hierdoor zijn vertragingen van meer dan 10 jaar niet uitgesloten. De doelstellingen van de Britse overheid om in 2010 10% van de gehele elektriciteitsproductie duurzaam te maken, komen hiermee ernstig in gevaar. Op dit moment zijn er 117 windparken op het Britse net aangesloten, maar alleen al in Schotland liggen er 250 nieuwe projecten op stapel. Een te grote belasting voor het elektriciteitsnetwerk naar nu blijkt. Niet alleen de dreiging van een overbelasting van het net is een terugslag voor de Engelse windenergie. Steeds vaker klagen omwonenden over de overlast die de windturbines zouden veroorzaken.