De gemeente Terneuzen hangt enkele tientallen miljoenen aan planschadeclaims boven het hoofd als er 22 windturbines in de Koegorspolder mogen worden gebouwd. Dat zegt advocaat W. Suijkerbuijk van de Stichting Houdt Woonomgeving Koegorspolder Leefbaar.

 

De stichting strijdt al jarenlang tegen de komst van de turbines in de polder ten zuiden van Terneuzen. Wat de actiegroep en haar advocaat zorgen baart, is de overname van projectontwikkelaar in windenergie Winwind – de initiatiefnemer van het windmolenpark in de Koegorspolder – door branchegenoot Econcern. De financiële afspraken tussen Winwind en de gemeente Terneuzen zouden dan weinig meer voorstellen. Want in die overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente eventuele planschadeclaims afwentelt op Winwind. Maar het is nog steeds onduidelijk hoe de overname door Econcern in elkaar zit.

„Als het slechts om een activatransactie gaat, waarbij in Winwind alleen de passiva en de aangegane verplichtingen overblijven, zal deze vennootschapsrechtelijke huls geen verhaal bieden voor eventuele planschades. Hieruit volgt dat de gemeente Terneuzen wederom volledig aansprakelijk kan worden gehouden voor aan planschadeclaims door de bouw van de windmolens“, zegt Suijkerbuijk.

De Koegorsstichting heeft nog één mogelijkheid om de komst van de windturbines tegen te houden. Nadat de rechtbank in Middelburg vorige maand het beroep tegen de verstrekking van de bouwvergunning verwierp, gaan de actievoerders in hoger beroep bij de Raad van State. In januari wees de Raad van State ook al de bezwaren van de stichting af tegen de milieuvergunning voor de bouw van de turbines.

Als de stichting haar laatste rechtsgang verliest, is het indienen van planschadeclaims de laatste mogelijkheid om aantasting van de woonomgeving en waardedaling van huizen van omwonenden gecompenseerd te zien. Een houvast hierbij bieden volgens Suijkerbuijk recente uitspraken van het gerechtshof in Leeuwarden en de Hoge Raad in Den Haag. Daaruit blijkt dat huizen van omwonenden door een windmolenpark dertig tot vijftig procent in waarde dalen.

Aangezien volgens de rechter in Middelburg iedere omwonende binnen een straal van twee kilometer van enige windturbine belanghebbende is, betekent dit dat binnen deze straal ook woningen in Terneuzen-Zuid vallen. Suijkerbuijk: „En dan gaat het al gauw om enkele duizenden huizen en dus ook om een enorm bedrag aan planschadeclaims.“

 

BN De stem, 3 mei 2006