De bouw van 88 windmolens met een lengte van honderd meter bij de Eemshaven is in een stroomversnelling terecht gekomen. Het provinciaal bestuur heeft de gemeente Eemsmond namelijk toestemming gegeven om het bestemmingsplan via een verkorte procedure aan te passen.

Hierdoor kunnen er binnenkort al bouwvergunningen worden afgegeven. De bouwers van de windmolens willen graag vaart maken, omdat ze na 1 juli veel minder subsidie van het rijk vangen voor elke windmolen die ze bouwen. 

RTV Noord 1 juni 2006

 

Commentaar Stichting Windhoek:

Gemeente Eemsmond komt armlastige investeerders tegemoet (investeringskosten zijn ruim 260 miljoen Euro) Gemiddeld duurt de bouwaanvraag voor een dakkapel of een tuinhuisje 3 maanden of langer, een woning of grotere aanpassing zeker een half jaar. In de gemeente Eemsmond( predikaat Waddengemeente) gaat het bouwen van  het grootste windturbinepark van Europa veel sneller. Een paar weken geleden werd een opinierende vergadering over de aanvraag ter plaatse aangepast in een besluitvormende vergadering en werd het park er razendsnel doorheen gedrukt. Alleen Groenlinks stelde vragen, de overige raadsleden zaten zich waarschijnlijk rijk te rekenen aan de bouwleges en de OZB.

 

Het predikaat Waddengemeente blijkt snel vergeten en vooral de reden van toekenning. Uit een aantal onderzoeken blijkt dat b.v. de Scholeksters het in dit gebied door de bestaande turbines al zo zwaar te verduren heeft dat de kritische grens van de Vogelrichtlijn wordt bereikt. Volgens de Provincie Groningen komt dit allemaal goed. De veiligheid is gewaarborgd, ook als er in de toekomst een LNG Terminal (voor de opslag van vloeibaar gas) naast wordt gebouwd. Men weet nu ook al dat de ontheffingen voor de NB- wet en de Flora en Faunawet zullen worden verkregen, dit terwijl er nog diverse onduidelijkheden in de MER zijn. Blijkbaar heeft het ambtelijk apparaat van de provincie Groningen een zeer vooruitziende blik en is de werksnelheid zeer hoog. De aanstichter van deze ambtieuze plannen is gedeputeerde Calon, voorzitter van de BLOW.

 

De Stichting Windhoek vraagt zich af wat de Waddenvereniging, de Vogelbescherming en

AvifaunaGroningen nu gaan doen.