Rechterlijke uitspraken windturbines

 

LJN: AY8909, Raad van State, zaaknummer: 200508738/1, datum uitspraak: 27-09-2006

 

Wat eraan voorafging:

B&W van Alkmaar hebben in 2004 vrijstelling verleend van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Boekelermeer-Zuid 2’ voor het oprichten van twee windturbines. Begin 2005 hebben B&W aan WCI bouwvergunning verleend voor het plaatsen van één windturbine op dat terrein. Tegen de bouwvergunning komt een eigenaar van een woning op het terrein in bezwaar, omdat zijn woning op een afstand minder dan viermaal de ashoogte van de turbine is gelegen. B&W keuren het bezwaar van de bewoner ongegrond. De zaak komt in 2005 voor de voorzieningenrechter voor een voorlopige voorziening. Die stelt op 14-09-2005 de bewoner in het gelijk. Daar nemen B&W én WCI geen genoegen mee. Zij gaan in hoger beroep bij de Raad van State.

 

Thans aan de orde:

In hoger beroep bij de RvS betogen B&W én WCI dat het gaat om een bedrijfswoning, omdat de bewoner een stalling van caravans op zijn erf exploiteert. De eis van de afstand van minstens vier maal de ashoogte geldt voor privéwoningen, niet voor bedrijfswoningen.

De Raad van State oordeelt op 27-09-2006 als volgt:

Het feit dat de woning ligt in het gebied met bestemming ‘Bedrijfsdoeleinden’ brengt niet zonder meer mee dat de woning op een bedrijventerrein is gelegen in de zin van de Wet milieubeheer.

Bepalend voor het antwoord op de vraag of dat zo is, is de feitelijke situatie. En ten tijde van de aanvraag van de bouwvergunning was de bestemming ‘Bedrijfsdoeleinden’ nog niet gerealiseerd. De woning stond op dat moment in een agrarisch gebied. Dat de percelen naast de woning als caravanstalling in gebruik waren, is onvoldoende voor de conclusie dat de woning op een bedrijventerrein in evenbedoelde zin is gelegen. In het midden kan daarom blijven of de woning een bedrijfswoning is.

 

De RvS geeft hiermee de eigenaar van de woning gelijk dat de beoogde windturbine dichter dan vier maal de ashoogte t.o.v. zijn woning zou liggen. Op zo korte afstand kan wettelijk geen windturbine worden opgericht. B&W moeten de aanvraag voor de windturbine aanhouden.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AY8909

 

Woerden, 29-09-2006

Roeland van Rooij