Energieproducent Eneco en het samenwerkingsverband van landbouwers Windkracht 7 BV uit Terneuzen kunnen de schadeclaim van 16 miljoen euro die ze bij de gemeente Terneuzen hebben ingediend op hun buik schrijven.

 

Dit is het gevolg van een uitspraak die de Raad van State gisteren bekendmaakte. Eneco en Windkracht 7 hadden van de Raad van State willen horen dat B en W van Terneuzen in 2005 ten onrechte plotseling geen windmolenpark meer wilde in de Eendragtpolder. De Raad van State bepaalde gisteren evenwel dat het college mocht terugkomen op een eerder streven om in de polder dertien windmolens neer te zetten. Het college volgde op dat moment de opvatting van de gemeenteraad die een windmolenproject in de Eendragtpolder niet meer zag zitten. In plaats daarvan zette de raad zich in voor een windmolenpark in de Koegorspolder. Met name de agrariërs die in Windkracht 7 deelnamen hadden het nakijken. ‘Ook al stonden er voor Eneco en Windkracht 7 grote financiële belangen op het spel, van een onjuiste belangenafweging is geen sprake", schrijft de Raad van State.

De bevolking van Terneuzen verzette zich zowel tegen een windmolenpark in de Eendragtpolder als in de Koegorspolder. De gemeenteraad meende dat turbines in de Eendragtpolder de openheid van het landschap te veel zouden aantasten. Het college ging daarna alleen verder met de Koegorspolder. Eneco en de agrariërs vinden dat B en W de rug recht hadden moeten houden. "Het verschil tussen het initiatief in Koegorspolder en dat in Eendragtpolder is dat met Koegorspolder contracten waren gesloten en met het consortium in de Eendragtpolder niet", aldus een woordvoerder van de gemeente Terneuzen.
 

BN De Stem, 6 maart 2008

 

Noot NKPW: de volledige uitspraak staat onder ‘jurisprudentie’ op het ledendeel van de website.