LJN: BC5781, Raad van State, zaaknummer 200704666/1, uitspraak: 05-03-2008

Windpark Eendragtpolder, gemeente Terneuzen

 

In deze zaak gaat het om hoger beroep door initiatiefnemers tegen het afwijzen van een windpark.

 

 

Samenvatting

 

B&W van de gemeente Terneuzen heeft geweigerd aan Windkracht 7 en Eneco vrijstelling te verlenen voor de oprichting van 13 windturbines in de Eendragtpolder.

Eerder had B&W toezegging gedaan dat de vrijstellingsprocedure zou worden opgestart, maar de omstandigheden waren tussentijds veranderd. De gemeenteraad heeft namelijk het project in planologisch opzicht ongewenst geacht en zag ook geen maatschappelijk draagvlak voor het windpark. Om die redenen heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan waar het project in zou komen, op dit punt gewijzigd.

De RvS is van oordeel dat B&W daarom terecht kon terugkomen op de aanvankelijke bereidheid om medewerking te verlenen.

De RvS merkt verder op dat er geen sprake is van een onzorgvuldige of onjuiste belangenafweging door B&W, ook al stonden er voor Windkracht 7 en Eneco grote financiële belangen op het spel.

 

Het beroep van Windkracht en Eneco is ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak, zie www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan in: BC5781

 

Woerden, d.d. 06-03-2008

Roeland van Rooij