Langs de IJsselmeerdijken van de Noordoostpolder wordt een megawindpark van 450 MW beoogd. De initiatienemer heeft een samenvatting van de MER (milieu-effectrapportage) van het windpark op zijn website geplaatst. Het windpark omvat 90 turbines van 5 MW, ashoogte 130 m, tiphoogte 190 meter.  Op basis van deze samenvatting heeft het NKPW een interactieve visualisatie van het windpark vervaardigd met behulp van ‘google earth’.

 

Dit ‘google earth’-hulpprogramma kunt u opvragen bij Hiltje Zwarberg via het contact-emailadres op deze website. Het programma wordt dan aan u toegestuurd, zodat u zelf aan de slag kunt om het visuele effect van het windpark van alle kanten te bekijken en te beoordelen. Vanaf land, vanaf het IJsselmeer, vanaf Noord- Holland, vanaf elke plek die maar denkbaar is. Als referentie is de vuurtoren van Urk gebruikt, deze is 27 meter hoog. Ook kunt u met het programma een visualisatie maken van windparken die in uw gemeente gepland staan. Het is mogelijk van deze visualisatie een plaatje te maken, dat bij acties ingezet kan worden. Een foto die gemaakt is bij de Eemshaven geeft een goed beeld van deze reuzen (deze turbines, tiphoogte 176 en 198 meter, staan op 10 km afstand van de Eemshaven, het water ertussen is de Eems: Vogelrichtlijngebied en deels Habitatrichtlijngebied).

 

Mooi of lelijk speelt geen rol in de beoordeling door de overheid of de rechter. Maar de visualisatie geeft u wel een goede indruk van het zichteffect dat de 90 turbines van alle kanten geven.