Twee plaatjes, twee totaal verschillende opvattingen. Het ene zegt dat windmolens gruwelijke monsters zijn die het landschap bederven. Het andere suggereert dat molens bescheiden en nietig in het groen staan, en beslist niet erger aanvoelen dan lichtmasten langs de Rondweg.

 

Het mag duidelijk zijn, dat de discussie in Houten over wél of geen windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal zijn climax nadert. In februari vond er een informatieavond plaats in het gemeentehuis, waar tegenstandster Hanny van Doorn uitvoerig betoogde waarom de turbines er niet moeten komen.  Gisteravond vond er een Ronde Tafel plaats over de windmolenkwestie, als opmaat naar de beslissende raadsvergadering van 18 maart aanstaande. Die discussie wordt nu gevoed met een gezamenlijk rapport van energiebedrijf Eneco en Uwind, de corporatie die al vijftien jaar ijvert voor een windmolenpark in Houten.

Het rapport is geschreven voor de raadsleden die straks moeten beslissen, ’naast iedereen die het maar wil lezen’, zegt Lothar Ilzhöfer van Uwind. Hij geeft vooraf onmiddellijk toe: dat gemanipuleerde plaatje voorop, met die molens naast de lichtmasten, is een wel erg milde voorstelling van zaken. Maar het plaatje dat het actiecomité Veerwagenweg onlangs de wereld instuurde ging ook véél te ver: kolossale windmolens die de Domtoren in de schaduw zetten en het nieuwe hotel Van der Valk in Houten met zijn 60 meter hoogte wegzetten als een dwerg.

,,We zitten elkaar al jaren in de haren. Dat hoort er bij,’’ zegt Ilzhöfer. ,,Tegenstanders heb je overal, waar je windmolens wilt neerzetten. De collectieve doelstelling meer duurzame energie op te wekken, staat nu eenmaal haaks op individuele belangen.’’

Het rapport ’Duurzaam Houten!’ dat de Houtense raadsleden hebben gekregen, heeft ook een ondertitel: ’Correctie onjuistheden in betoog Hanny van Doorn’, staat er. Om een voorbeeld te noemen: de molens leveren straks geen elektriciteit aan slechts 550 Houtense huishoudens, maar aan ruim 5.000. ,,En zo zijn er nog wel wat stellingen die aanvechtbaar zijn, zoals de geluidsproductie. Nergens anders dan in Houten wordt er zóveel tegemoetgekomen aan mogelijke klachten.’’

Hanny van Doorn ziet de drie molens in Houten er niet komen. Zij put hoop uit een recent optreden van minister Cramer, die een streep haalde door windmolens bij Woerden. Als ze daar niet in het open landschap passen, dan ook niet in Houten, vindt zij.

Lothar Ilzhöfer maakt zich ook geen zorgen. ,,Ik vertrouw erop dat de politiek in Houten vasthoudt aan het al twee jaar geleden genomen besluit de molens te plaatsen.’’

Algemeen Dagblad, 5 maart 2008