Wind- en zonne-energie bieden te weinig soelaas, stelde het CDA deze week om haar pleidooi voor een nieuwe kerncentrale te ondersteunen. Windmolenprojecten in Nederland hebben nogal eens last van tegenwind.

 

Zo ook in Gelderland. De voorgenomen plaatsing van vier 150 meter hoge turbines in de gemeente Duiven zorgt voor een relletje met het naburige dorp Lathum. Stichting Don Quichotte uit Lathum trekt ten strijde tegen de windmolens. Niet met de lans, maar met bezwaarprocedures.

,,Met goed weer heb je kilometers ver uitzicht,’’ zegt de 67-jarige Jan van der Veer staand op de Bandijk in Lathum. ,,In dat plaatje horen geen windmolens thuis.’’ Energiedeskundige Van der Veer is de belangrijkste adviseur van Don Quichotte. Inwoners van het dorpje onder de rook van Arnhem vrezen verrommeling van het landschap, geluidsoverlast en een waardedaling van hun huizen. Het uitzicht waar Van der Veer het over heeft, stond volgens hem op de lijst van te beschermen snelwegpanorama’s. ,,Alleen viel het daar op het laatste moment vanaf.’’

De vier turbines moeten op één kilometer van Lathum komen. Kosten: 8 miljoen euro. Zes jaar nadat de gemeente het plan goedkeurde, staan de molens er nog niet. Vorige week was een hoorzitting van de commissie beroep- en bezwaarschriften. Onder de negen bezwaarmakers ook Don Quichotte. ,,Bewoners werden emotioneel door een foto waarin de windmolens er met behulp van trucage al stonden,’’ zegt Van der Veer.

,,Ze leken zo klein. Maar op een ansichtkaart van Parijs kun je ook niet zien dat de Eiffeltoren 300 meter hoog is.’’

Volgens het Hoofd Ruimtelijke Ordening van de gemeente Duiven, Luc Velhorst, passen de windmolens in het duurzaam energiebeleid. Bovendien komt het idee uit de gemeenschap zelf, weet Velhorst. ,,Dat klopt wel,’’ zegt Van der Veer. ,,Het idee is afkomstig van een paar boeren. Die willen extra inkomsten genereren met het plaatsen van de windmolens op hun land. Daar ben ik niet tegen, maar anderen hoeven niet mee te genieten.’’

Velhorst stelt dat uit alle in opdracht van de gemeente verrichtte onderzoeken blijkt dat er geen beletsel is om de turbines te plaatsen. Het gerucht dat het bedrijf WEOM dat de windmolens plaatst met een schadeclaim dreigt als het plan niet doorgaat, verwijst Velhorst naar het rijk der fabelen. Ook een WEOM-woordvoerder zegt dat er geen sprake is van een schadeclaim.

Het gevecht om de vier turbines is typerend voor hoe het windmolenprojecten in Nederland vergaat. ,,Bij 64 procent van de windmolenprojecten constateren wij mogelijke knelpunten,’’ zegt Jan-Jaap Eikelboom van het ministerie van VROM. Dat blijkt uit een analyse van alle 214 bij de rijksoverheid bekende windmolenprojecten.

Een van de grootste problemen is dat mensen ongetwijfeld voor duurzame energie zijn, maar niet in hun eigen achtertuin. Er is vaak gebrek aan draagvlak onder bewoners en gemeentebesturen, blijkt uit de analyse.

Voor het eind van het jaar wordt een definitief besluit van de gemeente Duiven verwacht. Bezwaarmakers kunnen dat tot aan de Raad van State aanvechten. ,,Het bestuur zoekt uit of die financiële middelen er zijn,’’ zegt Van der Veer turend over de weilanden. ,,Wij zitten waarschijnlijk de hele procedure uit.’’

 

AD, 2 september 2008