Netwerk besteedt aandacht aan de toename van de protesten van bewoners die zeggen last te hebben van windturbinens. Uit onderzoek van het Ministerie van VROM blijkt dat het verzet in gemeenteraden, en onder burgers groot is. En die protesten kunnen heel ver gaan: Wethouder Verlaan van de gemeente Duiven is zelfs met de dood bedreigd omdat hij vier windmolens wil toestaan. Hij gaat in de uitzending in discussie met een boze bewoner. En Netwerk filmt in het Noord-Hollandse Zijpe, waar een actiegroep vecht tegen het “ijzeren gordijn” van windmolens in hun woonomgeving.