Zonder de procedure van de Raad van State af te wachten, zijn 17 turbines bij de Emmapolder gebouwd. Stichting Windhoek uit Termunterzijl, die de zaak aanhangig maakte, heeft de gemeente Eemsmond (die de bouwvergunning en de milieuvergunning heeft afgegeven) en de Minister van LNV (die de NB-wet vergunning heeft afgegeven) beiden een brief geschreven met het verzoek handhavend op te treden. De Stichting is van mening dat de turbines niet op deze plek mogen staan nu de NB-wet vergunning door de Raad van State is vernietigd.