Uitspraak Raad van State, 29 mei 2009, zaaknummer 200809005/1

 

Samenvatting

Zitting over de bouwvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Tholen heeft verleend voor vijf windturbines aan de Zuidweg in Sint-Philipsland. Het gemeentebestuur heeft de bezwaren van twee inwoners van Sint-Philipsland tegen de vergunning niet-ontvankelijk verklaard, omdat zij te laat bezwaar zouden hebben gemaakt.

 

 

De rechtbank in Middelburg heeft in november 2008 geoordeeld dat het gemeentebestuur inhoudelijk op de bezwaren had moeten ingaan, omdat het aannemelijk is dat de inwoners wél op tijd bezwaar maakten.

 

 

KP & P, het bedrijf aan wie de vergunning is verleend, komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bedrijf vindt dat het gemeentebestuur terecht niet inhoudelijk is ingegaan op de bezwaren van de inwoners.

 

 

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank heeft het gemeentebestuur opnieuw op de bezwaren van de inwoners beslist. Volgens het gemeentebestuur zijn zij geen belanghebbenden vanwege het ontbreken van zicht op de windturbines. Daarom hoefde hij de bezwaren van de inwoners niet inhoudelijk te behandelen. Ook dit standpunt zal op de zitting aan de orde komen. (zaaknummer 200809005/1)

 

Volledige uitspraak op de website van Rechtspraak