Twee Friese kunstenaars, Hoite Pruiksma en Ids Willemsma, maakten een website voor mensen wie het geluid van windturbines als muziek in de oren klinkt.

 

Wie de video op de site moeiteloos kan blijven aanhoren, kwalificeert zich automatisch voor plaatsing van een windturbine in zijn achtertuin.

Aan de website is ook een prijsvraag verbonden, hoofdprijs een kunstwerk van Ids Willemsma zelf. Tot op heden [1-04-2010] hebben zich reeds veertig deelnemers opgegeven.