Nu het kabinet het groene licht heeft gegeven voor windpark Urk/NOP, de Kamer accoord is gegaan met de AMvB die de geluidsregels verruimt en minister Verhagen, dankzij de SDE + subsidies kan uitdelen aan investeerders in wind-op-land, en weinig de opmars van windparken in Nederland nog lijkt te kunnen stuiten, schrijft Dr John Constable, Director of Research at the Renewable Energy Foundation (UK), onder bovenstaande titel een kritische paper over vergelijkbare ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk.

 

Uit de review van dit paper door energiedeskundige Hugh Sharman lichten wij een passage met een grafiek, die opnieuw aantoont hoe bescheiden de reële energiebijdrage was van de ruim 5 GW aan in het VK opgesteld windvermogen gedurende twee dagen in december 2010, tijdens een piekperiode van strenge kou. Dit roept de vraag op, of de naar verhouding enorme kosten en subsidies die met de bouw van windparken gepaard gaan en die door de politiek volledig op de consument worden afgewenteld, te rechtvaardigen zijn, als de consument uiteindelijk geen waar(de) voor zijn geld krijgt.

 

[The] article begins with the statement that “In private, the best-informed analysts now agree that Britain’s environmental policies have put the country on track to have the world’s most expensive electricity.” This is true and tragic. Whatever happened to the “honest” analyst? That their well-informed views are largely correct but held privately disgraces not just the “best-informed analysts” but the whole financial industry! These are the same analysts (or at least from the same self-regarding stables) who stayed mum and therefore well rewarded, while their peers exponentially diced and sliced debts, leading up to the Great Crash of 2008.

 

The title is self-evidently true, of course, as anyone who is following the electricity generation sector this third-in-a-row, 1960s-style, cold winter (2010 – 2011) can confirm. Typically, wind power output during the periods of greatest (and record) demand has been a piffling few percent at most of their highly expensive, nameplate capacity – and a negligible fraction of national requirements.

 

This winter is proving once again that, just when it is needed most, wind power (installed capacity > 5 GW) can provide the nation with no effective, reliable generation capacity at all. And forget about photo-voltaic output (PV)!

 

Grafiek

 

Dr Constable’s article is not so much focused on the reliability of renewable energy so much as its hidden cost to consumers who pay the whole cost, including subsidy, for all renewable energy. It is frightening that the expanding fleets of wind turbines and many GW of installed photovoltaic generation still require subsidy at all, given their market maturity and the many £ billions of subsidy they have received already.

 

As he writes, “…the costs of environmental legislation tend to be moderate in the short run, with the pain of the full impact only likely to be felt in years beyond the political horizon.” So true! The sinister reality is that these rising costs are like a line of still-invisible torpedoes, all on target, all heading for the engine room of the UK economy which is likely to blow up and sink the boat with all its unsuspecting passengers.

Het paper en de review hebben een veel bredere scope dan alleen windenergie. Geïnteresseerden kunnen het volledige artikel hier lezen.

 

 

Link naar artikel [TOD, 21 januari 2011]

 

En niet minder onthullend is een uitgebreid artikel in spiegel.de/international, ‘The Expensive Dream of Clean Energy‘, van 23 september 2010, dat licht werpt op de megalomane plannen van Angela Merkel om Duitsland en de EU in 2050 voor 80% op duurzame energie te laten draaien. De kosten, minimaal enkele biljoenen euro’s, worden niet onoverkomelijk geacht, noch de noodzaak voor de EU om voor de leveringszekerheid een stevige grip te krijgen op de dictatoriale regiems van alle Noord-Afrikaanse landen.