Op 55 kilometer van Schiermonnikoog worden 120 windmolens gebouwd, die vanaf 2015 stroom leveren voor 1,5 miljoen huishoudens, míts een private investering tot € 2,5 miljard rondkomt.

 

Investeringsmaatschappij Typhoon en Van Oord, vooral bekend als baggerbedrijf, schatten de totale offshore markt op de Noordzee de komende decennia op bijna 100 keer deze omvang, 50 tot 60 gigawatt, ondanks een pas op de plaats van Den Haag. De dagen dat Van Oord louter als baggerbedrijf bekendstond, lijken geteld.

 

Overzicht windparken Noordzee

 

Bestuurder Peter de Ridder: „Acht jaar geleden bouwden we samen met Mammoet al de Jumping Jack, een hefeiland voor de bouw van offshore installaties. Daarmee waren we wat te vroeg.” Inmiddels denkt Van Oord dat de tijd rijp is om de markt te omarmen.
In 2010 sleepte de Duitse projectontwikkelaar Bard de opdracht op zee binnen bij de staat. Het windpark (2×300 megawatt) zal in één van de ruigste delen van de Noordzee gebouwd worden, met hoge windsnelheden. Er zal daardoor wel een stabielere en (10%) hogere stroomtoevoer ontstaan dan bij een windpark aan de kust.

 
Bard sloot een deal met Typhoon voor de financiering en aanbesteding. Voor het familiebedrijf Van Oord is de opdracht, na de aanleg (met Boskalis) van de Tweede Maasvlakte (goed voor € 1,1 miljard omzet) de grootste opdracht sinds het fameuze Palm Deira project in Doebai. De Ridder schat de waarde van de deal met Typhoon op € 350 miljoen tot € 1 miljard. En dat is exclusief het eventuele onderhoud van het park en in de verre toekomst (15-40 jaar) de ontmanteling.
Van Oord legde ook het Park Amalia aan, en deed daarna ervaring op met de aanleg van Belwind. Het concern anticipeerde tijdig met de bestelling van een nieuw schip. De Jumping Jack is namelijk verkocht. Dat nieuwe installatieschip (39 bij 140 meter) zal in 2012 te water worden gelaten, en plaats bieden aan 75 man. Van Oord onderscheidt zich van andere aannemers door een compleet pakket – ontwerp, inkoop en bouw – aan te bieden. „Dat verkleint het risico voor investeerders”, aldus Typhoon-bestuurder Dirk Berkhout. .
Onder de inmiddels door de nieuwe minster Verhagen afgedankte Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) zegde de vorige minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, een maximum van € 4,4 miljard toe voor de eerste 15 jaar dat het ’Bard’-park in bedrijf is. Die bijdrage is bedoeld om het prijsverschil tussen de gemiddelde stroomprijs en relatief dure opgewekte windelektriciteit te vereffenen. Windenergie is op zonnestroom na de duurste stroom.

 
Laatste
Het zou voorlopig wel eens het laatste windmolenpark kunnen zijn waarvoor Den Haag een vergunning afgeeft. Er is nog voldoende over om een ander kleiner park van 100 megawatt te laten bouwen, daarna is de SDE-pot leeg. Daarmee is de doelstelling om in 2020 voor 2000 megawatt op de Noordzee te realiseren, verlaten, bevestigt het ministerie. Maar dat kan veranderen als door innovatie en een hogere energieprijs het prijsverschil tussen windenergie en conventionele stroom kleiner wordt.
Van Oord wordt verantwoordelijk voor het onderzoek van de zeebodem en het detailontwerp van het park. Het bedrijf zal verder de materiaalinkoop verzorgen, de funderingen en de windturbines installeren en alle kabels aanleggen. Bard levert zelf de 120 windturbines en de fundaties waarop de windmolens geplaatst worden.

 
Uithangbord
Formeel bestaat het windpark uit twee naast elkaar gesitueerde parken van 300 megawatt elk. Deze zijn eigendom van Buitengaats CV en ZeeEnergie CV. In deze ondernemingen houdt momenteel Bard een belang van 70% en Typhoon 30%. Onlangs is aangekondigd dat het Nederlandse nutsbedrijf HVC een belang van 15% zal nemen. Typhoon denkt nog talloze strategische investeerders en Nederlandse overheden over te kunnen halen, met Van Oord als ervaren windparkbouwer.

 

De Financiële Telegraaf, 26 januari 2011