Skip to main content

Eerlijke discussie

Eerlijk discussiëren over windenergie Het NKPW verdraait feiten en vertelt fabeltjes over de invloed van windstroom op het rendement van de elektriciteitscentrales, aldus Gerard Schepers, lector aan de NHL Hogeschool Leeuwarden. Gedetailleerde praktijkgegevens uit de VS en Ierland tonen echter aan dat we hier met een ernstig verschijnsel te maken hebben, en er zijn sterke […]

Energiestromen in Nederland

        Energiestromen in Nederland     Verklaring van het schema Dit schema van de energiestromen, samengesteld na samenspraak met deskundigen van het ECN, brengt de omvang en aard van de Nederlandse energiebalans in beeld. Het betreft de situatie in het jaar 2005, het meest recente jaar waarvoor het CBS nu de definitieve […]

Piekgedrag windenergie verhoogt inderdaa...

Recente Amerikaans praktijkgegevens bevestigen wat rekenaars allang wisten: het opvangen van de schommelingen van windenergie verlaagt het rendement van de klassieke gas- en kolencentrales, en verhoogt hun brandstofverbruik en CO2, SO2 en NOX uitstoot. Al geruime tijd is bekend dat het piekgedrag van windenergie de rendementen van de achterliggende klassieke elektriciteitscentrales nadelig beïnvloedt (Soens, 2005; […]

Duurzaamheid in droomland

  Hanno Bakkeren is freelance journalist. In een eerder column in het FD schreef hij over SEO’s twijfelachtige boekhoudmethodes om duurzame investeringen lonend te maken. Maar een grotere hindernis dan geld is de natuur. De door SEO gedroomde duurzame energiemix is volstrekt onhaalbaar. In haar duurzaamste scenario voorziet het SEO-rapport ‘Investeren in een Schone Toekomst‘ dat […]

KEMA: Overschot aan windenergie

Benutten van alle door turbines geproduceerde elektriciteit in 2020 onmogelijk.  Nederland is in 2020 niet in staat om alle door windturbines opgewekte elektriciteit te benutten. Bij realisatie van het beoogde turbinepark van 9 GW gaat jaarlijks 1,5 TWh aan energie verloren. Zonder een forse uitbreiding van het internationale hoogspanningsnet, flexibilisering van conventionele centrales of de […]

Shell ceo: Offshore windparken niet rend...

  Shell vindt de miljardensubsidie van de Nederlandse overheid voor twee windmolenparken op de Noordzee onverstandig. Volgens bestuursvoorzitter Peter Voser van de oliemaatschappij is de aanleg van de parken tientallen keren duurder dan van een moderne gasgestookte centrale van gelijke omvang.  ‘Deze twee parken hebben een gezamenlijke capaciteit van 600 megawatt’, aldus Voser. ‘Maar gezien […]

Windenergie niet groen maar grijs en te ...

  Ex-directeur Kees le Pair van technologiestichting STW en van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) bestrijdt de argumenten van Chris Westra  [zie hieronder] voor subsidiëring van offshore windparken. Beiden bepleiten afschaffing van subsidies voor ‘wind op land’, maar Le Pair somt tevens een aantal al eerder op deze website (NKPW) vermelde argumenten op die […]

De windhandel van Verhagen

Een miljard subsidie voor honderd windmolens die Urk verstikken. Wanneer komt er een eind aan die geldverslindende gekte? Maxime Verhagen is een politiek zwaargewicht. Na de gruwelijke verkiezingsnederlaag in juni heeft hij het CDA een nieuw kabinet binnen weten te manoeuvreren en zichzelf beloond met een superministerie: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Hij is […]

Kritiek VVD op energieplannen

De VVD zet vraagtekens bij het deze week gepresenteerde plan van CDA-minister Verhagen (EL&I) voor duurzame energie. De minister wil jaarlijks 1,5 miljard euro aan subsidie beschikbaar stellen voor drie technologieën: windenergie op land, vergistingsinstallaties en afvalverbranders. Coalitiepartner VVD is tegen subsidies. NRC, 4 december 2010