Skip to main content

Minister Cramer gokt mis met windenergie

Minister Cramer gokt mis met windenergie ”Milieuminister Cramer bouwt luchtkastelen met haar windenergieplannen. Die harde kritiek komt uit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De wens van de PvdA-bewindsvrouw om over twaalf jaar twintig procent van ons energieverbruik uit duurzame energie te halen, is „schier onmogelijk”, aldus voormalig WRR-lid Leigh Hancher.  Aangezien dertig procent van […]

Duurzame energie: Ontnuchtering

Misschien is duurzame energie toch niet zo’n duurzame oplossing als we hadden gedacht. En loopt het met klimaatverandering ook niet zo’n vaart. De grote omslag in het denken over energie en milieu is ingezet. Maar of het verstandig is om nu weer alle kaarten te zetten op olie en gas? Een overzichtsartikel over de – ondanks […]

Vergeet de windmolens, bouw meer kerncen...

  Alleen investering in nieuwe kerncentrales kan de grote hoeveelheid betrouwbare energie leveren die een land als Nederland nodig heeft, schrijft Jan van Erp (kerntechnisch ingenieur) in de Volkskrant. Visie, Strategie en Agenda is de titel van het kortgeleden verschenen energierapport van het kabinet. Jammer is dat de ‘visie’ grotendeels is gebaseerd op wensdromen. Het bouwen van nieuwe kerncentrales vormt […]

Windmolenpark blunder van rechts

  Op de ‘Stelling van de Dag’ in de Telegraaf reageerden ruim vijfduizend lezers. Tweederde daarvan vond de bouw van een kolossaal windmolenpark in de Noordoostpolder een lelijke uitglijder van het kabinet Rutte. “Tegen alle redelijke argumenten in wordt hier een principebesluit uitgevoerd” en “Zet die molens maar lekker op het Malieveld” luidden de commentaren. […]

Elektriciteitsnet onderbelicht in discus...

In de discussie over alternatieve energievoorzieningen in  Nederland wordt de nadruk meestal gelegd op de verschillende soorten brandstoffen. Over de gevolgen voor het elektriciteitsnet, en de grote investeringen die daarvoor nodig zijn, wordt niet of nauwelijks gesproken. De financiële gevolgen van een specifieke keuze voor kolen, gas, duurzame stroom of een gebrek aan keuze zijn […]

Renewables won’t keep the lights on

  Nu het kabinet het groene licht heeft gegeven voor windpark Urk/NOP, de Kamer accoord is gegaan met de AMvB die de geluidsregels verruimt en minister Verhagen, dankzij de SDE+ subsidies kan uitdelen aan investeerders in wind-op-land, en weinig de opmars van windparken in Nederland nog lijkt te kunnen stuiten, schrijft Dr John Constable, Director of […]

Windenergie is het product van fundament...

Verwissel nooit doel en middel. Dat is ongeveer les 1 voor een systematische benadering van problemen. Toch vindt die verwisseling plaats in het Europese en het Nederlandse energiebeleid. De marginale windenergie politiek is gepromoveerd van middel tot doel, daarmee de hoofdprijs ter waarde van vele miljarden euro’s gemeenschapsbezit in de wacht slepend. Het energiebeleid dient […]

Kamervragen PVV: effect van windstroompi...

  Kamervragen naar het effect van windstroompieken op het totale energieverbruik van het elektriciteitsproductiesysteem. De windmolensector ontkent stelselmatig dat windstroompieken het rendement van de gas- en kolencentrales nadelig beïnvloeden. Zij baseren zich daarbij op modelonderzoekingen zoals het proefschrift van Ummels. Andere theoretische modellen leveren echter heel andere uitkomsten op. Samengenomen leiden de studies tot sterk […]

Windenergie onrendabel

  Windenergie staat hoog op de politieke agenda. In het crisispakket van het kabinet wordt voor een periode van vijftien jaar 2,4 miljard extra uitgetrokken voor windmolens op zee. Een goede investering? Een krappe meerderheid vindt van niet. Zij zijn het niet eens met de Stelling van de Dag (Telegraaf): ‘Windenergie broodnodig voor de toekomst’. […]

Windenergie gaat verloren door krapte op...

  Energie van dure windmolenparken dreigt verloren te gaan. De Nederlandse netbeheerder Tennet heeft dit jaar in Duitsland al zeven keer stroom afkomstig van windparken op zee moeten afkoppelen omdat het hoogspanningsnet het niet aankon. Dat zegt Lex Hartman, directeur corporate development van Tennet, vandaag in de energiebijlage bij deze krant. Het staatsbedrijf is verantwoordelijk […]