Skip to main content

De windhandel van Verhagen

Een miljard subsidie voor honderd windmolens die Urk verstikken. Wanneer komt er een eind aan die geldverslindende gekte? Maxime Verhagen is een politiek zwaargewicht. Na de gruwelijke verkiezingsnederlaag in juni heeft hij het CDA een nieuw kabinet binnen weten te manoeuvreren en zichzelf beloond met een superministerie: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Hij is […]

Kritiek VVD op energieplannen

De VVD zet vraagtekens bij het deze week gepresenteerde plan van CDA-minister Verhagen (EL&I) voor duurzame energie. De minister wil jaarlijks 1,5 miljard euro aan subsidie beschikbaar stellen voor drie technologieën: windenergie op land, vergistingsinstallaties en afvalverbranders. Coalitiepartner VVD is tegen subsidies. NRC, 4 december 2010

Minister Cramer gokt mis met windenergie

Minister Cramer gokt mis met windenergie ”Milieuminister Cramer bouwt luchtkastelen met haar windenergieplannen. Die harde kritiek komt uit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De wens van de PvdA-bewindsvrouw om over twaalf jaar twintig procent van ons energieverbruik uit duurzame energie te halen, is „schier onmogelijk”, aldus voormalig WRR-lid Leigh Hancher.  Aangezien dertig procent van […]

Duurzame energie: Ontnuchtering

Misschien is duurzame energie toch niet zo’n duurzame oplossing als we hadden gedacht. En loopt het met klimaatverandering ook niet zo’n vaart. De grote omslag in het denken over energie en milieu is ingezet. Maar of het verstandig is om nu weer alle kaarten te zetten op olie en gas? Een overzichtsartikel over de – ondanks […]

Vergeet de windmolens, bouw meer kerncen...

  Alleen investering in nieuwe kerncentrales kan de grote hoeveelheid betrouwbare energie leveren die een land als Nederland nodig heeft, schrijft Jan van Erp (kerntechnisch ingenieur) in de Volkskrant. Visie, Strategie en Agenda is de titel van het kortgeleden verschenen energierapport van het kabinet. Jammer is dat de ‘visie’ grotendeels is gebaseerd op wensdromen. Het bouwen van nieuwe kerncentrales vormt […]

Windmolenpark blunder van rechts

  Op de ‘Stelling van de Dag’ in de Telegraaf reageerden ruim vijfduizend lezers. Tweederde daarvan vond de bouw van een kolossaal windmolenpark in de Noordoostpolder een lelijke uitglijder van het kabinet Rutte. “Tegen alle redelijke argumenten in wordt hier een principebesluit uitgevoerd” en “Zet die molens maar lekker op het Malieveld” luidden de commentaren. […]

Elektriciteitsnet onderbelicht in discus...

In de discussie over alternatieve energievoorzieningen in  Nederland wordt de nadruk meestal gelegd op de verschillende soorten brandstoffen. Over de gevolgen voor het elektriciteitsnet, en de grote investeringen die daarvoor nodig zijn, wordt niet of nauwelijks gesproken. De financiële gevolgen van een specifieke keuze voor kolen, gas, duurzame stroom of een gebrek aan keuze zijn […]

Renewables won’t keep the lights on

  Nu het kabinet het groene licht heeft gegeven voor windpark Urk/NOP, de Kamer accoord is gegaan met de AMvB die de geluidsregels verruimt en minister Verhagen, dankzij de SDE+ subsidies kan uitdelen aan investeerders in wind-op-land, en weinig de opmars van windparken in Nederland nog lijkt te kunnen stuiten, schrijft Dr John Constable, Director of […]

Windenergie is het product van fundament...

Verwissel nooit doel en middel. Dat is ongeveer les 1 voor een systematische benadering van problemen. Toch vindt die verwisseling plaats in het Europese en het Nederlandse energiebeleid. De marginale windenergie politiek is gepromoveerd van middel tot doel, daarmee de hoofdprijs ter waarde van vele miljarden euro’s gemeenschapsbezit in de wacht slepend. Het energiebeleid dient […]

Kamervragen PVV: effect van windstroompi...

  Kamervragen naar het effect van windstroompieken op het totale energieverbruik van het elektriciteitsproductiesysteem. De windmolensector ontkent stelselmatig dat windstroompieken het rendement van de gas- en kolencentrales nadelig beïnvloeden. Zij baseren zich daarbij op modelonderzoekingen zoals het proefschrift van Ummels. Andere theoretische modellen leveren echter heel andere uitkomsten op. Samengenomen leiden de studies tot sterk […]