Skip to main content

Klimaatbeleid in Socialisme & Democratie

Op 28 januari 2008 werden in Socialisme en Democratie (PvdA) drie kritische artikelen over het klimaatbeleid gepubliceerd. Paul Tang waarschuwt voor ‘weglekeffecten’ die optreden als Nederland (of Europa) een al te solistisch klimaatbeleid voert: ‘Dergelijke symboolpolitiek schaadt de economie, terwijl het klimaat er niet bij gebaat is.’ Ron Wit en Erik Honig daarentegen betogen dat wachten op een mondiaal akkoord eenvoudig geen optie is: de opwarming van de aarde […]

Kolencentrales bij windparken in China

  In China’s plannen om groene steden te creëren die met enorme windmolenparken van de nodige elektriciteit voorzien worden, zit toch nog een venijnig addertje onder het gras verborgen: er moeten ook tientallen kolencentrales gebouwd worden in de directe omgeving om de volle 24 uur per etmaal levering te kunnen garanderen. Deels komt dat doordat windenergie […]

Brandstofkosten van windenergie, een goe...

  Elektriciteit uit wind legt beslag op de capaciteit van de centrales die gestookt worden met fossiele brandstof. Vanwege dit extra brandstofbeslag kan windelektriciteit vermoedelijk geen brandstof besparen en CO2-uitstoot verminderen, aldus De Groot & Le Pair in SPIL 2009(5).  Aanbevolen: een kritisch achtergrondartikel uit de “Telegraph.co.uk” van 20 november 2009 [Engelse tekst], “Wind power will make Britain […]

Windenergie onberekenbaar

  In Texas, de staat met de grootste, geïnstalleerde windcapaciteit (bijna 10 GW) van de VS, gaan na 4 augustus 2010 stemmen op te stoppen met investeren in en subsidiëren van windenergie. Op die bloedhete dag lieten alle windturbines in de “Lone Star State” het nagenoeg afweten bij gebrek aan wind. Terwijl om 5 uur ’s middags […]

Kamervragen PVV: effect van windstroompi...

Kamervragen naar het effect van windstroompieken op het totale energieverbruik van het elektriciteitsproductiesysteem.   De windmolensector ontkent stelselmatig dat windstroompieken het rendement van de gas- en kolencentrales nadelig beïnvloeden. Zij baseren zich daarbij op modelonderzoekingen zoals het proefschrift van Ummels. Andere theoretische modellen leveren echter heel andere uitkomsten op. Samengenomen leiden de studies tot sterk […]