Skip to main content

Adviesbureau negeert rechterlijke uitspr...

Een stille omgeving is geen reden om de norm voor windturbinegeluid daarop af te stemmen, vindt LBP|SIGHT, veelgevraagd adviesbureau op het gebied van windturbinegeluid dat o.a. de geluidsonderzoeken voor het windturbinepark Noordoostpolder heeft verricht. De rechter denkt daar echter anders over. LBP|SIGHT gaat nog verder door het overgangsrecht te ontkennen dat volgens de rechter nog […]

Laag omgevingsgeluid verplicht tot aanpa...

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin de nieuwe, versoepelde geluidsregels van 1 januari 2011 zijn opgenomen bieden de mogelijkheid om voor “bijzondere lokale omstandigheden” maatwerk toe te passen. Dit wil zeggen dat onder die omstandigheden een lagere norm tot de mogelijkheden behoort. Volgens de Rechtbank Alkmaar moet een stille omgeving met een laag achtergrondniveau […]

Geen nieuwe windparken op zee

In Nederland wordt voorlopig geen subsidie meer toegekend aan nieuwe windparken op zee. Dat valt op te maken uit het nieuwe subsidiestelsel voor groene energie dat gisteren aan de Tweede Kamer is gepresenteerd. Daarmee zet de regering van premier Mark Rutte een streep door de ambities van het vorige kabinet, dat vol inzette op wind op […]

Extra geld voor buren windmolens

  Omwonenden van de vijf molens in de Hoofdplaatpolder hebben bij de rechter een flinke overwinning geboekt op de gemeente Sluis. De rechtbank in Middelburg heeft enkele tientallen van hen een fors hogere planschadevergoeding toebedeeld dan het Sluise gemeentebestuur wilde betalen.  Omwonenden protesteren al jaren tegen de eind 2004 neergezette windmolens. De strijd tegen de […]

Beroepsschrift Raad van State windpark U...

  Beroepsschrift Raad van State windpark Urk/NOP Het NKPW heeft op 17 februari 2011 een beroepsschrift naar de Raad van State gezonden tegen het rijksinpassingsplan en de vergunningen voor het windpark Urk/Noordoostpolder.  Naast een aantal onderwerpen van inhoudelijke aard op het gebied van: de geluidsbelasting, landschapsvervuiling, aantasting van het IJsselmeer als Natura 2000 gebied, de […]