Skip to main content

Geen windturbines binnen 2 km van woning...

Met de bouw van windturbines op korte afstand van woningen worden Europese burgerrechten geschonden. Dat vinden honderd inwoners van de gemeente Houten, die deze week bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een verzoekschrift hebben neergelegd. Zij verzoeken het Europees Hof windturbines binnen twee kilometer te verbieden, hetgeen grote gevolgen zou hebben voor […]

Rechter geeft Sluis uitstel schadeclaims

  De voorzieningenrechter in Middelburg heeft de gemeente Sluis uitstel verleend voor de behandeling van de schadeclaims tegen de windmolens in de Hoofdplaatpolder. In een extra vergadering van de raadscommissie Ruimte op dinsdag 25 maart zouden 36 verzoeken om een planschadevergoeding worden behandeld. Deze vergadering gaat door het verleende uitstel niet door. De planschadeverzoeken komen […]

Planschaderegeling uitgehold

  Met ingang van 1 juli jl. is de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening ingevoerd en naar nu blijkt is de planschadeprocedure uitgehold door het invoeren van een forse drempel. Deze drempel, onder de naam normaal maatschappelijk risico, bedraagt minimaal 2% van de waarde van het perceel. Wanneer een woning bijvoorbeeld 300.000 euro waard is, en de […]

Beperktere mogelijkheden voor rechtspers...

Beperktere mogelijkheden voor rechtspersonen om te procederen De hoogste rechter in bestuurszaken, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft in enkele recente uitspraken de mogelijkheid voor rechtspersonen om te procederen beperkt. Voor rechtspersonen die zich alleen of vooral bezighouden met juridische procedures is het voortaan oppassen geblazen. Ons land kent tal van ideële […]