Skip to main content

SP en VVD stellen vragen over de geluid-...

  Als onderdeel van haar plan om het windvermogen op land tijdens haar termijn met een ‘extra 2000 MW meer dan te verdubbelen’ wil mevr. Cramer de geluidsnormen voor windmolens versoepelen. Voor die extra 2000 MW hoopt mevr. Cramer vooral op snelle realisatie van wat zij ‘de pijplijnprojecten’ noemt. Dit zijn allerlei kleine projecten in […]

Minister Cramer: 9% ernstig geluidgehind...

  Op de weblog van Paulus Jansen (SP) is te lezen dat Minister Cramer het geen probleem vindt als een grote groep mensen uit hun slaap gehouden worden door windmolens. Volgens een onderzoek van TNO zal bij haar nieuwe geluidsnorm 9% van de omwonenden ernstige hinder ondervinden. Klaarblijkelijk beschouwt de minister dit als ‘collateral damage’ van haar […]

Zienswijze NKPW over ontwerpbesluit gelu...

  Het NKPW heeft bij het ministerie van VROM een zienswijze ingediend over minister Cramer’s ontwerpbesluit tot wijziging van de milieuregels voor windturbines. Wij spreken daarin onze teleurstelling uit over het feit dat haar klimaat- en duurzame energiebeleid zich heeft vernauwd tot het verdrievoudigen van de windenergie op land. Om haar doel te halen heeft zij vele plekken nodig die […]

VROM Commissie stelt vragen aan minister...

De Tweede Kamercommissie voor VROM heeft 82 inhoudelijke vragen gesteld aan minister Cramer over het ontwerpbesluit waarmee ze de geluidsnormen voor windturbines drastisch wil verruimen. De minister mag van de commissie geen onomkeerbare stappen zetten totdat ze de vragen heeft beantwoord en er overleg over heeft plaatsgehad.  Tot voor kort adviseerde VROM aan gemeentes om de voorgestelde regels […]

Tumult om herrie windturbines

“Dit kabinet geeft herriemakende windmolens onterecht alle ruimte.” Dat stelt de VVD, die van demissionair minister Huizinga (VROM) eist dat zij nieuwe regels intrekt. “Deze minister is de kluts kwijt,” vindt VVD-Kamerlid Neppérus. Tumult om herrie windmolens De Telegraaf, 14 juli 2010   En vandaag kreeg bovenstaand artikel een vervolg in een hoofdredactioneel commentaar: W I N […]

Rechtsbescherming tegen windturbines was...

Windturbines mogen 3x zoveel geluidshinder veroorzaken als snelwegen.   Het NKPW heeft samen met 84 groeperingen, bij elkaar 12 duizend verontruste Nederlanders vertegenwoordigend, een BRIEF gestuurd aan de politieke partijen waarin wij oproepen om een eind aan te maken aan de verdwenen rechtsbescherming tegen windmolens, en de onvolledige tot onjuiste informatie van de Rijksoverheid op […]