Skip to main content

Adviesbureau negeert rechterlijke uitspr...

Een stille omgeving is geen reden om de norm voor windturbinegeluid daarop af te stemmen, vindt LBP|SIGHT, veelgevraagd adviesbureau op het gebied van windturbinegeluid dat o.a. de geluidsonderzoeken voor het windturbinepark Noordoostpolder heeft verricht. De rechter denkt daar echter anders over. LBP|SIGHT gaat nog verder door het overgangsrecht te ontkennen dat volgens de rechter nog […]

Laag omgevingsgeluid verplicht tot aanpa...

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin de nieuwe, versoepelde geluidsregels van 1 januari 2011 zijn opgenomen bieden de mogelijkheid om voor “bijzondere lokale omstandigheden” maatwerk toe te passen. Dit wil zeggen dat onder die omstandigheden een lagere norm tot de mogelijkheden behoort. Volgens de Rechtbank Alkmaar moet een stille omgeving met een laag achtergrondniveau […]

Geluidsregels moeten extra ruimte voor w...

Geluidsregels moeten extra ruimte voor windturbines scheppen. De nieuwe geluidsnormen voor windturbines zijn gekozen om “voldoende ruimte voor windenergie (te scheppen) tegen net aanvaardbare volksgezondheidseffecten” en “ruimte te geven aan de energiedoelstellingen”. Martin van den Berg (ministerie I&M) en Jan Jabben (RIVM) maakten daar geen geheim van in hun voordrachten tijdens de themabijeenkomst “Geluids(hinder) van […]

Tumult om herrie windturbines

“Dit kabinet geeft herriemakende windmolens onterecht alle ruimte.” Dat stelt de VVD, die van demissionair minister Huizinga (VROM) eist dat zij nieuwe regels intrekt. “Deze minister is de kluts kwijt,” vindt VVD-Kamerlid Neppérus. Tumult om herrie windmolens De Telegraaf, 14 juli 2010   En vandaag kreeg bovenstaand artikel een vervolg in een hoofdredactioneel commentaar: W I N […]

Tweede Kamer verruimt geluidsregels

Vorige week heeft de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met de nieuwe geluidsregels voor windturbines geaccepteerd. Met uitzondering van SP, SGP en PVV, steunde de commissie staatssecretaris Atsma (CDA) in zijn oordeel dat het hier om een goede regeling gaat, en dat de nieuwe geluidnorm niet soepeler is […]