Skip to main content

Adviesbureau negeert rechterlijke uitspr...

Een stille omgeving is geen reden om de norm voor windturbinegeluid daarop af te stemmen, vindt LBP|SIGHT, veelgevraagd adviesbureau op het gebied van windturbinegeluid dat o.a. de geluidsonderzoeken voor het windturbinepark Noordoostpolder heeft verricht. De rechter denkt daar echter anders over. LBP|SIGHT gaat nog verder door het overgangsrecht te ontkennen dat volgens de rechter nog […]

Laag omgevingsgeluid verplicht tot aanpa...

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin de nieuwe, versoepelde geluidsregels van 1 januari 2011 zijn opgenomen bieden de mogelijkheid om voor “bijzondere lokale omstandigheden” maatwerk toe te passen. Dit wil zeggen dat onder die omstandigheden een lagere norm tot de mogelijkheden behoort. Volgens de Rechtbank Alkmaar moet een stille omgeving met een laag achtergrondniveau […]

Geluidsregels moeten extra ruimte voor w...

Geluidsregels moeten extra ruimte voor windturbines scheppen. De nieuwe geluidsnormen voor windturbines zijn gekozen om “voldoende ruimte voor windenergie (te scheppen) tegen net aanvaardbare volksgezondheidseffecten” en “ruimte te geven aan de energiedoelstellingen”. Martin van den Berg (ministerie I&M) en Jan Jabben (RIVM) maakten daar geen geheim van in hun voordrachten tijdens de themabijeenkomst “Geluids(hinder) van […]

Tweede Kamer verruimt geluidsregels

Vorige week heeft de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) met de nieuwe geluidsregels voor windturbines geaccepteerd. Met uitzondering van SP, SGP en PVV, steunde de commissie staatssecretaris Atsma (CDA) in zijn oordeel dat het hier om een goede regeling gaat, en dat de nieuwe geluidnorm niet soepeler is […]

Rechtsbescherming tegen windturbines was...

Windturbines mogen 3x zoveel geluidshinder veroorzaken als snelwegen. Het NKPW heeft samen met 84 groeperingen, bij elkaar 12 duizend verontruste Nederlanders vertegenwoordigend, een BRIEF gestuurd aan de politieke partijen waarin wij oproepen om een eind aan te maken aan de verdwenen rechtsbescherming tegen windmolens, en de onvolledige tot onjuiste informatie van de Rijksoverheid op het […]

Pfeifende Stromműhlen

  Zum Ärger der Bürger von Georgsfeld pfeifen die beiden neuen Windenergieanlagen in ihrer Nachbarschaft seit der Inbetriebnahme am 10. Januar Tag und Nacht. In einigen Häusern soll das Geräusch bei starkem Wind selbst bei geschlossen Fenstern zu hören sein; auf jeden Fall ist es nach übereinstimmender Aussage mehrerer Anwohner so laut, dass niemand mehr […]