Skip to main content

Windmolens veel duurder dan SER denkt

De kosten van windenergie worden door het Rijk ernstig onderschat. De berekeningen van de kosten in het SER Energieakkoord en in de Structuurvisie 6000 MW windenergie op land berusten in belangrijke mate op gegevens aangeleverd door het ECN. Dit instituut geeft gekleurde informatie over de energieopbrengst en kosten van windenergie. Elf wetenschappers schrijven dit aan […]

CPB: stel 6000 MW wind op land 5 jaar ui...

Het Centraal Planbureau (CPB) acht snelle uitvoering van 6000 MW wind-op-land in economisch opzicht onverstandig. De kosten zijn ongeveer even groot als de baten, maar met een grote foutenmarge. Bij deze analyse zijn de negatieve effecten op woon- en leefomgeving, natuur en landschap nog niet meegerekend. Bovendien: windenergie levert geen CO2 reductie op, aldus het […]

Elektriciteitsnet onderbelicht in discus...

In de discussie over alternatieve energievoorzieningen in  Nederland wordt de nadruk meestal gelegd op de verschillende soorten brandstoffen. Over de gevolgen voor het elektriciteitsnet, en de grote investeringen die daarvoor nodig zijn, wordt niet of nauwelijks gesproken. De financiële gevolgen van een specifieke keuze voor kolen, gas, duurzame stroom of een gebrek aan keuze zijn […]

Omkoping tegenstanders windturbines?

Minister Cramer heeft vandaag een windturbinepark bij Zürich geopend. Acht jaar lang hebben bewoners vergeefs geprobeerd dit park tegen te houden. Pikant detail is dat voor iedere Kwh één euro naar een speciaal fonds gaat, waaruit extraatjes voor de gemeenschap worden betaald. Het draagvlak voor windmolens is niet erg groot zonder lucratieve middelen, geeft Minister Cramer toe in RTL Nieuws (8 […]

Verhagen steekt 116 miljoen in windpark

Een dikke tegenvaller voor tegenstanders van het toekomstige windmolenpark op de grens van Noordoostpolder en Urk. Minister Maxime Verhagen van Economie, Landbouw en Innovatie heeft de initiatiefnemers een eenmalige subsidie toegekend van maximaal 116 miljoen euro. Dat bedrag komt bovenop de door zijn voorganger (Maria van der Hoeven) toegekende subsidie van ruim 800 miljoen euro in […]

Burger betaalt subsidie windmolens

Burger betaalt subsidie windmolens Huishoudens zijn vanaf 2015 jaarlijks bijna honderd euro extra kwijt aan hun energierekening, omdat zij rechtstreeks de subsidie voor windmolens gaan opbrengen. Dit plan heeft minister Verhagen (Economische Zaken) gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd.   In totaal wil Verhagen jaarlijks een potje van 1,4 miljard euro voor groene energie laten vullen door […]