Skip to main content

Elektriciteitsnet onderbelicht in discus...

In de discussie over alternatieve energievoorzieningen in  Nederland wordt de nadruk meestal gelegd op de verschillende soorten brandstoffen. Over de gevolgen voor het elektriciteitsnet, en de grote investeringen die daarvoor nodig zijn, wordt niet of nauwelijks gesproken. De financiële gevolgen van een specifieke keuze voor kolen, gas, duurzame stroom of een gebrek aan keuze zijn […]

CPB: Kosten-baten windturbines op zee (S...

 CPB Kosten Baten Wind op Zee 2005.pdf   Korte samenvatting Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken hebben het CPB en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) een maatschappelijke kosten-batenanalyse (KBA) uitgevoerd van het plaatsen en in gebruik nemen van windparken op de Noordzee. Uit de analyse blijkt dat maatschappelijk rendabel investeren in windenergie op […]

Zembla: Handel in wind (Nov 04)

Dankzij grote reclamecampagnes van energiebedrijven als Nuon en Essent stapten de afgelopen jaren 2,7 miljoen huishoudens over op groene stroom. In Nederland wordt deze schone energie vooral gemaakt via windmolens of biomassa. Groene stroom is drie tot vier keer zo duur als gewone stroom (die afkomstig is uit kolen-, gas- of kerncentrales) maar kost de […]

Kosten windenergie (Nov 03)

Kosten Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs heeft berekend dat een 6 GW windpark (voor 1/5 van de Nederlandse behoefte) 15 miljard euro kost. Als het elektriciteitsverbruikblijft stijgen is zelfs een 10 GW windpark nodig dat 25 miljard euro kost. Een 6 GW windpark kost 15 miljard euro Een 10 GW windpark kost 25 miljard euro […]

Reactie CPB op artikel P. Lukkes (Dec 05...

In Spil nummer 5 van dit jaar heeft Pieter Lukkes twaalf kritische kanttekeningen geplaatst bij de in september verschenen kosten-batenanalyse (KBA) van windenergie op zee van het Centraal Planbureau. </ align=”left” />Graag wil ik als projectleider van deze studie gebruik maken van de mij geboden gelegenheid een reactie hierop te schrijven. Ik zal me daarbij […]