Skip to main content

Deense en Duitse lessen voor gelovigen i...

De zegeningen van windenergie in Duitsland en Denemarken bezongen moeten ons ten voorbeeld strekken ook wat hun subsidiesysteem betreft. Is dit waar? Onlangs zijn zowel in beide landen studies verschenen die op deze vraag antwoord geven. In de LC (20 augustus en 14 november) worden de zegeningen van windenergie in Duitsland en Denemarken bezongen. Die […]

Nieuwe windenergie stagneert

De bouw van nieuwe windturbines is het afgelopen jaar bijna tot stilstand gekomen. In heel Nederland werd [in 2010] slechts 30MW aan nieuw windvermogen gerealiseerd, wat neerkomt op zo’n twintig molens.In 2010 was er minder wind dan gemiddeld over de afgelopen vijftien jaar. Samen met dit gebrek aan wind was de pas op de plaats […]

Vattenfall steekt minder geld in windene...

  Het Zweedse energieconcern Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, investeert de komende vijf jaar vooral in fossiele brandstoffen en minder in windenergie. Dat blijkt uit een conceptvijfjarenplan, waarover het Zweedse financiéle dagblad Dagens Industri woensdag [17 febr. 2010] bericht. De komende vijf jaar voorziet staatsbedrijf Vattenfall nieuwe uitgaven voor kolen- en gascentrales in Nederland, Duitsland en […]

Schone energie met een prijskaartje

  Duitse droom van buitengaatse windparken stuit op hoge kosten. De bouw van mega-windparken voor de Duitse Noord- en Oostzeekust kampt met grote vertragingen, terwijl Duitse energieconcerns in het buitenland juist het ene offshore-park na het andere realiseren. De planning is al zodanig overschreden, dat de Duitse overheid al blij is als er überhaupt iets […]

Windmolens Urk ‘controversieel’?

Officieel is het nog niet, maar wat de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie betreft is het Windmolenpark Noordoostpolder een ‘controversieel onderwerp’. “Het is in het parlement de mores om een verzoek van een substantiële minderheid te honoreren”, legt Kamerlid Esmé Wiegman uit, die er daarom alle vertrouwen in heeft dat het plan voor het windmolenpark […]

Pensioenfonds trekt zich terug uit winde...

  Volgens schattingen hebben pensioenfondsen in ons land de afgelopen jaren voor honderden miljoenen euro’s belegd in windenergie. Een aantal zou zijn ambities inmiddels flink hebben teruggeschroefd. Er staat minder wind dan de prognoses aangaven, de rendementen vallen daardoor tegen. Bovendien vertoont de waarde van windparken een dalende tendens en ze zijn moeilijk te verkopen. […]

Windmolens bij Oldebroek onzeker

De Raad van State vindt dat er een uitgebreide milieueffectrapportage (MER) moet komen voor het plan om vijf hoge windmolens langs de N50 bij Hattemerbroek te plaatsen. De Raad stelt vast dat de vijf windmolens deel uitmaken van een plan van in totaal twaalf windturbines bij knooppunt Hattemerbroek. Dat heeft de Raad van State bekendgemaakt […]

Storm in de Veenkoloniën

DRENTSE BOEREN EN BURGERS OP VOET VAN OORLOG OM MEGAWINDPARK Boeren die hun zakken vullen ten koste van het historisch landschap in Drenthe. Dat is de uitleg die veel lokale bewoners uit de dorpen in de Veenkoloniën geven nu hun magistrale uitzicht bedreigd wordt door het grootste windpark van Nederland. „Wij stoppen elk voorjaar twee […]

VROM wil elf grote turbinelandschappen a...

Het langverwachte ruimtelijke plan van VROM, dat zorgvuldig de mogelijkheden voor windenergie op land zou onderzoeken, blijkt een simpele zoektocht naar afzetgebieden voor grote windmolens. Van bescherming van kwetsbare gebieden is geen sprake. De enige beschermde gebieden zijn de gebieden waar windenergie sowieso niet mogelijk is.  Aan het begin van haar ambtstermijn deelde minister Cramer […]