Skip to main content

Vergunningen Noordoostpolder prematuur

Ondanks de demissionaire status zet het kabinet de plannen voor het omstreden Windpark Noordoostpolder door. Het heeft, weinig sjiek, vlak voor de zomervakantie het Rijksinpassingsplan en de 33 vergunningen voor het park ter inzage gelegd. Het huidige kabinet loopt daarmee vooruit op geluidsnormen waarover de Tweede Kamer nog wil discussiëren.De plannen wekken verbazing, want de 93 […]

Zie de zon schijnt door het windpark

Twee kustplaatsen verzetten zich alsnog tegen een door Eneco in zee te bouwen windpark, waarvoor het Rijk al toestemming heeft verleend.”Voor de aanleg van windparken in zee zou als criterium moeten gelden, dat je vanaf het strand onbelemmerd de zon kunt zien ondergaan,” stelt een wethouder, “zonder dat windmolens aan de horizon het beeld verstoren.” […]

Tennet verstrikt in Duits hoogspanningsn...

  Tennet, het staatsbedrijf dat het Nederlandse hoogspanningsnet beheert, kocht in 2009 een groot deel (40%) van het Duitse hoogspanningsnet. Op de daaraan verbonden verplichtingen lijkt Tennet zich volledig te hebben verkeken. “Tennet heeft geen geld meer voor Duitse hoogspanningskabels.” Lees het volledige artikel. Michael Persson, de Volkskrant, 15 november 2011   Commentaar NKPW Volgens […]

Milieuvergunning turbines Apeldoorn gebl...

De gemeente Apeldoorn moet bekijken of er alsnog een tijdrovend milieueffectonderzoek (MER) nodig is naar de plaatsing van vijf windturbines op bedrijventerrein de Ecofactorij. In afwachting van dat onderzoek en een eventuele MER heeft de Raad van State de milieuvergunning geblokkeerd en kunnen de windmolens niet gebouwd worden. De Raad van State stelde gisteren [4 […]

CDA: Windpark op Afsluitdijk

CDA: Windpark op Afsluitdijk Voor het opwekken van duurzame energie moet de mogelijkheid worden onderzocht om een windmolenpark op de Afsluitdijk te bouwen. Die oproep deed CDA-Kamerlid Michiel Holtackers maandag tijdens een debat in de Tweede Kamer aan staatssecretaris Joop Atsma (Milieu). Hij werd daarbij gesteund door GroenLinks. De CDA’er wijst er op dat de […]