Skip to main content

Pensioenfonds trekt zich terug uit winde...

  Volgens schattingen hebben pensioenfondsen in ons land de afgelopen jaren voor honderden miljoenen euro’s belegd in windenergie. Een aantal zou zijn ambities inmiddels flink hebben teruggeschroefd. Er staat minder wind dan de prognoses aangaven, de rendementen vallen daardoor tegen. Bovendien vertoont de waarde van windparken een dalende tendens en ze zijn moeilijk te verkopen. […]

Windmolens bij Oldebroek onzeker

De Raad van State vindt dat er een uitgebreide milieueffectrapportage (MER) moet komen voor het plan om vijf hoge windmolens langs de N50 bij Hattemerbroek te plaatsen. De Raad stelt vast dat de vijf windmolens deel uitmaken van een plan van in totaal twaalf windturbines bij knooppunt Hattemerbroek. Dat heeft de Raad van State bekendgemaakt […]

Storm in de Veenkoloniën

DRENTSE BOEREN EN BURGERS OP VOET VAN OORLOG OM MEGAWINDPARK Boeren die hun zakken vullen ten koste van het historisch landschap in Drenthe. Dat is de uitleg die veel lokale bewoners uit de dorpen in de Veenkoloniën geven nu hun magistrale uitzicht bedreigd wordt door het grootste windpark van Nederland. „Wij stoppen elk voorjaar twee […]

VROM wil elf grote turbinelandschappen a...

Het langverwachte ruimtelijke plan van VROM, dat zorgvuldig de mogelijkheden voor windenergie op land zou onderzoeken, blijkt een simpele zoektocht naar afzetgebieden voor grote windmolens. Van bescherming van kwetsbare gebieden is geen sprake. De enige beschermde gebieden zijn de gebieden waar windenergie sowieso niet mogelijk is.  Aan het begin van haar ambtstermijn deelde minister Cramer […]

Vergunningen Noordoostpolder prematuur

Ondanks de demissionaire status zet het kabinet de plannen voor het omstreden Windpark Noordoostpolder door. Het heeft, weinig sjiek, vlak voor de zomervakantie het Rijksinpassingsplan en de 33 vergunningen voor het park ter inzage gelegd. Het huidige kabinet loopt daarmee vooruit op geluidsnormen waarover de Tweede Kamer nog wil discussiëren.De plannen wekken verbazing, want de 93 […]

Zie de zon schijnt door het windpark

Twee kustplaatsen verzetten zich alsnog tegen een door Eneco in zee te bouwen windpark, waarvoor het Rijk al toestemming heeft verleend.”Voor de aanleg van windparken in zee zou als criterium moeten gelden, dat je vanaf het strand onbelemmerd de zon kunt zien ondergaan,” stelt een wethouder, “zonder dat windmolens aan de horizon het beeld verstoren.” […]