Skip to main content

WOZ Sluis, Hoofdplaatpolder, uitspraak 0...

Twee woningen zijn gelegen in de buurt van een windmolenpark (Hoofdplaatpolder, Zeeuws Vlaanderen) bestaande uit vijf turbines van 80 meter hoog en een wieklengte van 40 meter. Belanghebbenden maken bezwaar tegen de hoogte van de vaststelling van de WOZ-waarde. Het Gerechtshof van Den Haag gaat akkoord met het bijstellen van de waarde naar beneden, maar gaat […]

Eemsmond, Emmapolder, uitspraak 25-02-2...

LJN: BH4011, Raad van State, zaaknummer 200709030/1, uitspraak dd. 25-02-2009   Geen dwingende redenen van groot openbaar belang voor 17 windturbines in de Emmapolder   Samenvatting De minister van LNV heeft op 30-03-2007 aan Windpark Westereems BV geweigerd vergunning te verlenen voor de oprichting en het gebruik van 17 windturbines in de Emmapolder, gemeente Eemsmond. […]

Planschaderegeling uitgehold

Met ingang van 1 juli jl. is de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening ingevoerd en naar nu blijkt is de planschadeprocedure uitgehold door het invoeren van een forse drempel. Deze drempel, onder de naam normaal maatschappelijk risico, bedraagt minimaal 2% van de waarde van het perceel. Wanneer een woning bijvoorbeeld 300.000 euro waard is, en de toegekende […]

Zijpe, Burgervlotbrug (1), uitspraak 21-...

LJN: BD2126, Raad van State, zaaknummer 200708226/1, uitspraak: 21-05-2008 Windpark Burgervlotbrug, gemeente Zijpe   Samenvatting   B&W van de gemeente Zijpe heeft vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van in totaal 9 windturbines langs het Noordhollands Kanaal ten noorden van Burgervlotbrug. De ‘Stichting  Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe’ gaat in beroep bij de rechtbank […]

Sevenum, Park Peelbergen, uitspraak 23-0...

LJN: BD0333, Raad van State, zaaksnummer 200705461/1, uitspraak d.d. 23-04-2008   Sevenum   In deze zaak gaat het om de wens vier windturbines op te richten in een gebied bestemd voor ‘Park de Peelbergen’.   Samenvatting   De raad van de gemeente Sevenum heeft besloten het bestemmingsplan ‘Park de Peelbergen’ vast te stellen. Daartegen komt […]

Dongeradeel, uitspraak 16-04-2008

LJN: BC9578, Raad van State, zaaksnummer 200704931/1, uitspraak d.d. 16-04-2008   Dongeradeel   In deze zaak gaat het om een vergunning voor het plaatsen van vier windturbines naast een rijksmonument   Samenvatting   Appellant verzoekt om een vergunning voor het plaatsen van vier windturbines op het terrein van een voormalige steenbakkerij in de gemeente Dongeradeel. […]

WOZ Nijefurd, Hof Leeuwarden, dd. 22-08-...

Rechterlijke uitspraken WOZ-waarde i.v.m. windturbines   Gerechtshof Leeuwarden, sector belasting LJN: BB2096, zaaknummer: BK 109/06 WOZ Datum van uitspraak: 17-08-2007   Het onroerend goed bestaat uit een woning met veel grond. Waardedrukkend effect van hinder van nabije windturbines op de grond is minder dan op de woning. Bij ander dan recreatief gebruik voor de grond […]

Terneuzen, Eendragtpolder, uitspraak 05-...

LJN: BC5781, Raad van State, zaaknummer 200704666/1, uitspraak: 05-03-2008 Windpark Eendragtpolder, gemeente Terneuzen   In deze zaak gaat het om hoger beroep door initiatiefnemers tegen het afwijzen van een windpark.     Samenvatting   B&W van de gemeente Terneuzen heeft geweigerd aan Windkracht 7 en Eneco vrijstelling te verlenen voor de oprichting van 13 windturbines […]

Oudendijk, zicht op windpark, rb Alkmaar...

Rechtbank Alkmaar, reg.nr: WW44 03/987, uitspraak: 24-12-2003 Windpark nabij Oudendijk, gemeente Wester-Koggenland Inzake: A, wonende te Oudendijk, eiseres,  vertegenwoordigd door B. tegen: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wester-Koggenland, verweerder. …….. De rechtbank is – anders dan de voorzieningenrechter en verweerder – van oordeel dat eiseres wel een haar persoonlijk aangaand belang heeft […]