Skip to main content

WOZ Bellingwedde, Hof Leeuwarden, 04-05-...

Rechterlijke uitspraken WOZ-waarde i.v.m. windturbines   Gerechtshof Leeuwarden, sector belasting LJN: BA4647, zaaksnummer BK 12/06 WOZ Datum uitspraak: 04-05-2007   Geringe afwijking tussen vastgestelde waarde woning  bij aanslag WOZ en de lagere waarde zoals door bewoner aangevoerd, kan niet leiden tot verlaging vastgestelde waarde.   Samenvatting   De eigenaar van een woning in de gemeente […]

WOZ Steenwijkerland, Rechtbank Zwolle, ...

Rechterlijke uitspraken WOZ-waarde i.v.m. windturbines   Rechtbank Zwolle, sector belasting LJN: BA0262, registratienummer AWB 05/1727 Datum van uitspraak: 07-11-2006   De heffingsambtenaar kan tijdens de procedure nieuwe vergelijkingsobjecten aandragen, maar dan moet hij motiveren om welke reden de nieuw vergelijkingsobjecten tot een andere waarde leiden dan de vastgestelde WOZ-waarde.   Samenvatting   De eigenaar van […]

Halderberge, rechtbank Breda, uitspraak ...

Uitspraak i.v.m. windturbines Rechtbank Breda, sector bestuursrecht, procedurenummers 06/2314 en 06/2315 WRO, uitspraak d.d. 13-04-2007   Gemeente Halderberge, bouwvergunning ondeugdelijk Samenvatting Het college van B&W van de gemeente Halderberge heeft vrijstelling en bouwvergunning verleend aan GEN (thans Eneco Energie) voor een project van vijf windturbines. Daartegen maken de Belangenvereniging West-Brabants Polderlandschap (WBP) en een particulier […]

Wûnseradiel 2, uitspraak 11-04-2007

LJN: BA2671, Raad van State, zaaksnummer 200604015/1, datum uitspraak: 11-04-2007   Wûnseradiel, Bûtengebied Noard   Samenvatting   Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan ‘Herziening Bûtengebied Noard’ van de gemeente Wûnseradiel. Appellant heeft tegen dit besluit beroep ingesteld bij de RvS.   Appellant voert onder meer aan dat […]

Noord-Beveland, uitspraak 28-03-2007

LJN: BA1675, Raad van State, zaaksnummer 200600722/1, datum uitspraak: 28-03-2007   Noord-Beveland, Landelijke gebied   Samenvatting   Het college van GS van Zeeland heeft beslist over de goedkeuring van het wijzigingsplan ‘8e herziening bestemmingsplan Landelijk gebied’ in de gemeente Noord-Beveland. Met het wijzigingsplan wordt beoogd de oprichting mogelijk te maken van vijf windturbines met een gezamenlijk […]

Noordoostpolder, Noordermeerdijk, uitspr...

LJN: AF4367, Raad van State, zaaksnummer 200002925/2, datum uitspraak: 12-02-2003   Noordoostpolder, Noordermeerdijk   Samenvatting   Het college van B&W van de gemeente Noordoostpolder heet aan ‘Edon Duurzaam NV’ (thans: ‘Essent Energie BV’) een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een windturbinepark aan de Noordermeerdijk. Vereniging “Vogelbescherming Nederland’ en anderen gaan […]

Terneuzen, Koegorspolder, uitspraak 21-0...

LJN: BA1200, Raad van State, zaaksnummer 200603730/1, datum uitspraak: 21-03-2007   Koegorspolder Terneuzen   Samenvatting   Het college van B&W van Terneuzen heeft vrijstelling en bouwvergunning verleend aan ‘Win Wind BV’ voor het verwezenlijken van een windturbinepark van 22 turbines  en een schakelstation in de Koegorspolder te Terneuzen/Sluiskil-Oost. De ‘Stichting Houdt Woonomgeving Koegorspolder Leefbaar’ en […]

WOZ Nijefurd, Rb Leeuwarden, uitspraak 1...

Rechterlijke uitspraken WOZ-waarde i.v.m. windturbines   Rechtbank Leeuwarden, sector bestuursrecht LJN: AY4165, zaaknummer: 05/1864 Datum van uitspraak: 13-07-2006   Ook zonder overschrijding van milieunormen is de rechter van oordeel dat er waardevermindering is t.g.v. deels geplaatste/ deels geplande windturbines.   Samenvatting   De eigenaar van een woning is van mening dat bij de vaststelling van […]

Wûnseradiel, uitspraak 21-02-2007

LJN: AZ8985, Raad van State, zaaksnummer 200604006/1, datum uitspraak: 21-02-2007   Wûnseradiel   Samenvatting   Het college van B&W van Wûnseradiel verleent vrijstelling en bouwvergunning aan ‘Windpark A7 BV’ voor het oprichten van 4 windturbines langs de A7 ter hoogte van Wons. Het gaat om een ‘opschalingscluster’ ter vervanging van 12 bestaande solitaire turbines. ‘Stichting […]

Lelystad 3, uitspraak 21-02-2007

LJN: AZ9018, Raad van State, zaaksnummer 200603588/1, uitspraak d.d. 21-02-2007   Lelystad   Samenvatting   Een eigenaar van een windturbine te Lelystad dient bij B&W van Lelystad een bouwplan in dat ziet op het vervangen van de rotorbladen van 48 m naar 52 m diameter (opschalen). Partijen zijn het over eens dat het bouwplan in […]