Skip to main content

Opmeer, uitspraak 14-11-2007

LJN: BB7819, Raad van State, zaaknummer 200702866/1, uitspraak: 14-11-2007  4 windturbines te Opmeer   In deze zaak gaat het om het weigeren van een bouwvergunning aan windturbine-initiatiefnemers     Samenvatting   B&W van de gemeente Opmeer heeft aan [appellanten] geweigerd een bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van 4 windturbines. Zij gaan in beroep bij […]

Alkmaar, Boekelermeer, uitspraak 14-11-2...

LJN: BB7798, Raad van State, zaaknummer 200609418/1, uitspraak: 14-11-2007 Boekelermeer te Alkmaar     Samenvatting   B&W van de gemeente Alkmaar heeft aan ‘Windenergie Boekelermeer BV’ een milieuvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een windturbine. Tegen dit besluit van B&W gaan 6 appellanten in beroep bij de RvS.   Een van […]

Houten, Veerwagenweg, uitspraak 17-10-20...

LJN: BB5861, Raad van State, zaaknummer 200604701/1, uitspraak: 17-10-2007 Veerwagenweg te Houten   De zaak.   De gemeenteraad van Houten heeft het bestemmingsplan ‘Windturbines Veerwagenweg’ vastgesteld in 2005. De provincie Utrecht heeft dit plan goedgekeurd. Daartegen gaan appellanten [ bewoners van het gebied] in beroep bij de RvS. Apellanten voeren alle argumenten die zij in […]

Zeewolde, uitspraken 01-08-2007

Rechterlijke uitspraken windturbines     LJN: BB0768 t/m BB0778 (m.u.v.  BB0770) Raad van State, zaaknummers 200608981/1 t/m 200608991/1  (m.u.v 20060983/1) Datum uitspraak: 01-08-2007   In deze  negen analoge zaken gaat het om de vraag of vergunning moet worden verleend voor het oprichten van een windturbine op een perceel met agrarische bestemming.     Het college […]

WOZ Noordoostpolder, Hof Arnhem, d.d. 26...

Rechterlijke uitspraken WOZ-waarde i.v.m. windturbines   Gerechtshof Arnhem, belastingkamer Zaaknummer: 06/00305 Datum van uitspraak: 26-07-2007 (niet gepubliceerd)     In deze zaak gaat het om de WOZ-waarde van een bedrijfswoning nabij een windturbine. Tot op heden werd in de jurisprudentie de waardedrukkende invloed van een nabije windturbine op de WOZ-waarde van een bedrijfswoning verwaarloosbaar klein […]

Echt-Susteren, uitspraak 20-06-2007

Rechterlijke uitspraken windturbines    LJN: BA7603 Raad van State, zaaknummer 200607867/1 Datum uitspraak: 20-06-2007   De zaak gaat over de vraag of  een college van B&W bij de belangenafweging het maatschappelijk draagvlak mag betrekken. Dat mag volgens de RvS. In casu ontbrak het maatschappelijk voor windturbines. Daarom is vrijstelling voor het oprichten van een windpark […]

Berkel en Rodenrijs, uitspraak 06-06-200...

Rechterlijke uitspraken windturbines     LJN: BA6471 Raad van State, zaaknummer 200606551/1 Datum uitspraak: 06-06-2007   De zaak gaat over de vraag of  bij een beslissing ingevolge het ‘Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer’ rekening moet worden gehouden met nog op te richten woningen. Dat is niet het geval, zo oordeelt de Raad van State.     […]

WOZ Zijpe, Rechtbank Alkmaar, 05-04-2007

Rechterlijke uitspraken WOZ-waarde i.v.m. windturbines   Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht Zaaknummer: 06/532 WOZ Datum van uitspraak: 05-04-2007 (niet gepubliceerd)     De rechtbank is van oordeel dat de uitspraak onvoldoende is gemotiveerd. Dit oordeel steunt onder meer op het feit dat in een taxatierapport staat dat de WOZ-waarde van de woning € 309.000 is, terwijl […]